Test

Test

Test

Waarom inzetten?

Supervisie of intervisie  kan worden ingezet om jou als werknemer te leren met afstand naar je werk te kijken

E

Door in gesprek te gaan over wat je tegen komt in het werk is het mogelijk om datgene dat indruk maakt ook op het werk te laten

E

Velen nemen hun werk mentaal ook mee naar huis. Dat kan een grote belasting worden. Waardoor je geen afstand meer kunt nemen

E

Wanneer dat speelt dreigt er stress. En als er niet op tijd op wordt ingegaan kan dit leiden tot overspannenheid en zelfs op termijn tot een burn-out

Als je supervisie of (begeleide) intervisie volgt kan je dit voorkomen

Titel

E

tekst

E

tekst

Titel

Tekst.

Titel

Tekst

Titel

E

tekst

E

tekst

E

tekst

Tekst

Titel

Tekstblok

Titel

Tekst

E

Tekst

Tekstblok

Titel

Supervisie

Door supervisie leer je zelfreflectie toe te passen. 

Je leert een betere professional te worden. 

Supervisie leert je om kritisch naar jezelf te kijken en naar de consequenties van je eigen handelen te kijken. 

Ook naar het team waarin je werkt. Hoe gaan mensen met elkaar om? Wat zie je allemaal en hoe kun je daarop inspelen?

Intervisie

Begeleide intervisie is gericht op teams. 

Het kan een team een stap verder helpen om een gezond kritische houding aan te nemen.

Ik kan het team leren hoe zij zelf de intervisie vorm kunnen geven door een aantal keren aanwezig te zijn. 

Het team op weg helpen voortaan zelf de intervisie op te kunnen pakken.

Titel

Tekst.

Elke dag een positieve boodschap

met de Groeien vanuit de Plus kaarten set

Call to action

tekst

Wat zeggen mijn klanten over mij?

Ik heb recent kennis gemaakt met Paula en haar manier van coaching. Door haar manier van coaching en de manier waarop zij als mens je benadert ,heb ik in een korte periode veel bereikt. Paula is een zeer professioneel persoon die met veel warmte jou op de juiste manier benadert waardoor de zelf searching bijna vanzelf ging. Paula luistert goed en laat jou snel de hoofdzaken van de bijzaken scheiden. Eerlijk gezegd gaat het door Paula een stuk beter met mij en zet ik mezelf weer op 1. Ik baal ervan dat mijn sessies met Paula erop zitten.

Esther

Verpleegkundige

Onder de begeleiding van Paula heb ik door supervisie nieuwe vaardigheden geleerd. Op het gebied van reflecteren op mijn eigen handelen. De begeleiding vanuit Paula op dit proces heb ik zelf steeds als zeer prettig ervaren.

Robin

Docent

Als verpleegkundige had ik problemen met mijn rol binnen het team.  Paula heeft mij geleerd om mij als coördinator en coach op te stellen, waardoor ik mijzelf weer kon ontwikkelen.

Jolanda

Verpleegkundige

Paula heeft mij geholpen in een periode waarin ik zowel privé als in het werk vastliep. Dankzij de gesprekken met Paula heb ik vertrouwen gekregen in mijn eigen kwaliteiten en ik durf hierdoor nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Monica

Administratief medewerker

Voorheen ging ik met een ontevreden gevoel naar huis, omdat het werk nooit af was. Paula heeft mij geleerd hoe ik mijn dag goed kan plannen. Paula bracht de structuur die ik zo hard nodig had.

Daphne

Verpleegkundige

Dankzij de coaching van Paula ga ik beter om met mijn verantwoordelijkheid en ga ik weer met plezier naar mijn werk.

Michael

Docent

Met behulp van eenvoudige opdrachten die voortvloeien uit de gesprekken met Paula weet ik weer wat ik wil in mijn carrière. Paula is een prettige gesprekspartner. Ze luister goed en vraagt door zodat ze snel tot de kern komt.

Asha

Beveiliger