Supervisie en Intervisie

Wat is het verschil tussen supervisie en intervisie?

 

Supervisie of intervisie  kan worden ingezet om jou als werknemer te leren met afstand naar je werk te kijken.

 

Door in gesprek te gaan over wat je tegen komt in het werk is het mogelijk om datgene dat indruk maakt ook op het werk te laten. 

 

Velen nemen hun werk mentaal ook mee naar huis. Dat kan een grote belasting worden. Waardoor je geen afstand meer kunt nemen.  

Wanneer dat speelt dreigt er stress. En als er niet op tijd op wordt ingegaan kan dit leiden tot overspannenheid en zelfs op termijn tot een burn-out. 

 

Als je supervisie of (begeleide) intervisie volgt kan je dit voorkomen.

 


Supervisie

Door supervisie leer je zelfreflectie toe te passen. Je leert een betere professional te worden. Supervisie leert je om kritisch naar jezelf te kijken en naar de consequenties van je eigen handelen te kijken.

Ook naar het team waarin je werkt.

Hoe gaan mensen met elkaar om? 

Wat zie je allemaal en hoe kun je daarop inspelen? 

Intervisie

Begeleide intervisie is gericht op teams. 

Het kan een team een stap verder helpen om een gezond kritische houding aan te nemen.

Ik kan het team leren hoe zij zelf de intervisie vorm kunnen geven door een aantal keren aanwezig te zijn. 

Het team op weg helpen voortaan zelf de intervisie op te kunnen pakken.